Boşanma Danışmanlık

Boşanma Online Danışmanlık

Boşanma evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir.

Boşanma Sebepleri kanunla sınırlanmıştır. Yani eşlerin boşanabilmesi için aşağıdaki sebeplerden birinin varlığı gereklidir :

  • Zina Nedeniyle Boşanma
  • Hayata Kast Nedeniyle Boşanma
  • Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma
  • Onuru Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma
  • Terk Nedeniyle Boşanma
  • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birine boşanma davası açma hakkı veren sebeplerden bazılarında bu hak ancak 6 ay içinde kullanılabilir. Zina, Hayata Kast, Kötü Muamele ve Onuru Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanmak isteyen eşin bu sebebi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkemeye başvurması gerekir. Affeden eşin bu sebeplerle dava açma hakkı yoktur.

Boşanma davası eşlerden birinin veya her ikisinin birlikte, evliliği sona erdirmek konusundaki talebini mahkemeye bir dilekçe sunması ile başlar.

Boşanma davaları  anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı şekilde görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Her iki eşin boşanma ve boşanmanın sonuçları ile ilgili olarak her konuda mutabık olması halinde eşlerden biri veya her iki eş birlikte mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma talep edebilir. Eşlerin boşanmaya ilişkin anlaşmaları bir boşanma protokolü ile düzenlenir. Boşanma Protokolü hakimin onayına sunulur.

Boşanma Dilekçesi ve boşanma protokolünün mahkemeye sunulmasından sonra bir duruşma günü verilir. Duruşma gününde hakim tarafları ve varsa tanıkları dinler ve boşanma protokolünü uygun bulması halinde tek celsede boşanmaya karar verilir.

Çekişmeli Boşanma

Eşlerin boşanma veya mal paylaşımı veya çocukların velayeti veya nafaka  konusunda anlaşamamaları halinde anlaşmalı boşanma mümkün olmayacak ve boşanma ve sonuçları hakkındaki kararı tarafların delillerine ve dosya kapsamına göre hakim verecektir. Bu şekilde görülen boşanma davaları çekişmeli boşanma olarak anılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası boşanmak isteyen tarafça mahkeme istek ve iddialarını içeren dilekçenin sunulması ile başlar. Bir tarafın boşanma davası açabilmesi için kanunda sayılan yukarıda açıkladığımız sebeplerden birinin varlığı gereklidir.

Ne yazık ki çekişmeli boşanma davalarında çok uzun bir yargılama süreci olmaktadır.

Danışmanlık Randevu Formu